Info

Af fondens midler forventes der i 2022 at kunne uddeles ca. kr. 1.200.000 til fremme af forskning af kræft-,hjerte- og kredsløbssygdomme. Støtten kan gives til indkøb af apparatur, udgivelse af videnskabelige skrifter eller til legater til videnskabsmænd og læger til forskning ved videnskabelige institutioner her i landet eller i udlandet, f.eks. gennem udvekslingsophold for danske eller udenlandske videnskabsmænd. Fonden vil i særlig grad lægge vægt på udveksling mellem Danmark og Israel.

Fondsbestyrelse:
Senior Executive Advisor, cand. merc. Per Hannover
Professor, overlæge, Ph.D. Jesper Stentoft
Seniorjurist, LLM, Neel Lykkegaard Andersen

Ansøgningsprocedure:
Benyt den elektroniske ansøgningsformular til at indsende din ansøgning til Eva og Henry Frænkels Mindefond.

Ansøgningsfrist: 1. maj. Hvis ansøgningsfristen den 1. maj er passeret, er den næste ansøgningsfrist den 1. maj i det følgende år.

Meddelelse om hvem, der har opnået tildeling, udsendes primo september måned.

Tildelte legater vil normalt blive overført til den i ansøgningen angivne bankkonto i begyndelsen af september måned.