Baggrunden

Baggrunden for Eva og Henry Frænkels Mindefond

Mindelegatet er oprettet med baggrund i en testamentarisk gave fra ægteparret Eva og Henry Frænkel. Henry Frænkel blev født i år 1900 i København. Hans far var en kendt læge, Louis Frænkel, og begge forældre var af jødisk afstamning. Louis Frænkel ydede en stor indsats i forbindelse med oprettelsen af Dansk Redningsvæsen og støttede i udstrakt grad det jødiske arbejde i Danmark.

Henry Frænkel blev uddannet som arkitekt fra Kunstakademiet i 1928, og efter ansættelse hos den Kongelige Bygningsinspektør og Stadsbygmesteren åbnede han eget arkitektkontor, som stod for opførelse af private huse, forretnings- og industriejendomme.

I 1931 giftede han sig med Eva Lachmann. Ægteparret måtte rejse til Sverige under 2. Verdenskrig. Her arbejdede Henry Frænkel for den svenske chokoladefabrik Cloëtta. Efter krigen vendte ægteparret tilbage til Danmark, og Henry Frænkel genoptog sin arkitektvirksomhed med aktiviteter i såvel Danmark som Sverige. Ægteparret var meget kunstinteresseret og foretog mange udlandsrejser. Da parret ikke havde direkte efterkommere udarbejdedes et testamente, som skulle tilgodese den nærmeste familie, men herudover var der en række bestemmelser, som skulle støtte og gavne jødiske institutioner. De årlige indtægter fra hovedparten af formuen skulle anvendes til fremme af forskning af kræftsygdomme og af hjerte- kredsløbssygdomme. Bl.a. som hjælp til indkøb af apparatur, til støtte og udgivelse af videnskabelige skrifter, til legater til videnskabsmænd og læger, til forskning ved videnskabelige institutioner her i landet eller i udlandet, f.eks. igennem udvekslingsophold for danske og udenlandske videnskabsmænd og læger. Fonden skulle i særlig grad lægge vægt på udveksling imellem Danmark og Israel.

Eva og Henry Frænkels Mindefond blev oprettet i 1997 med en legatbestyrelse bestående af overingeniør Allan Hannover, advokat Thor Andersen og overlæge, dr. med. Johan Lanng Nielsen. Allan Hannover afgik ved døden i 2012 og er efterfulgt af sin søn, Per Hannover. Siden 1998 er der foregået årlige legatuddelinger.