Uddelinger

Legatuddelinger 2019

Eva og Henry Frænkels Mindefond har uddelt legater for 2019 til støtte for lægevidenskabelig forskning. Der var i alt indsendt 171 ansøgninger om legater med en samlet sum på ca. 43 millioner kr. I henhold til fundatsen kan der ansøges om legater til forskning inden for kræft-, hjerte- og kredsløbssygdomme. Der var modtaget 97 ansøgninger inden for kræftsygdomme og 65 ansøgninger inden for hjertesygdomme, mens 8 ansøgninger vedrørte begge områder. En enkelt ansøgning faldt uden for fundatsen. Ansøgningerne kom fra et bredt spektrum af danske forskere og forskningsgrupper. Der blev i alt uddelt 1.680.000 kr. fordelt på 17 legater.

Adjunkt, PhD Mads Sloth Vinding, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet, tildeles 250.000 kr. til eksperimenter der skal udvikle varmebehandling, udført af magnetisk resonans-skannere, rettet mod svulster i hjernen. Arbejdet udføres i samarbejde med Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.

Lektor, PhD Mette Madsen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, tildeles 150.000 kr. til et træningsophold på Harvard Medical School i Boston, USA med henblik på at lære at dyrke 3D kulturer af modermærkekræfttumorer som et led i behandling heraf med immunterapi

Læge Julie Kiranjot Kaur Vishram-Nielsen, PhD, MD, HBSc, Ted Rogers Center for Heart Research, University Health Network, Toronto, Ontario tildeles 150.000 kr. med henblik udforskningen af resultaterne ved anvendelse af mekaniske hjerter ved terminalt hjertesvigt. Arbejdet foregår i samarbejde med Rigshospitalet.

Læge, PhD Roni Ranghøj Nielsen, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, tildeles 150.000 kr. som støtte til en bred vifte af undersøgelser, der skal klargøre betydningen af ketonstoffer ved hjertesvigt. Undersøgelserne foregår i samarbejde med Kardiologisk afdeling, Rambam Health Care Campus the Laboratory for Cardiovascular Pharmacogenetics, Technion, Haifa, Israel.

Lektor, PhD Nils Magnusson, Medicinsk Forskningslaboratorium, Diabetes og Hormon Sygdomme, Aarhus Universitet, tildeles 150.000 kr. til udforskning af betydningen af biomarkøren NGAL ved blodprop i hjertet og hjertesvigt i tre store patientkohorter. Arbejdet foretages i samarbejde med Cardiac intensive care unit, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv University, Israel og Kardiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Afdelingslæge, PhD Sanne Jespersen, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, tildeles 150.000 kr. som støtte til et projekt, der ved hjælp af et særligt menstruationsbind giver mulighed for at bruge menstruationsblod til at screene for livmoderhalskræft i områder med stor forekomst af HIV infektion. Arbejdet udføres i samarbejde med HIV Clinic, Simão Mendes Hospital, Bissau, Guinea-Bissau, Bandim Health Project, Bissau, Guinea-Bissau og de seks danske HIV centre, mens bindet er udviklet på Stanford University, Californien og Aarhus Universitetshospital.

Cand.scient., PhD studerende Line Bjerregaard Stick, Rigshospitalet, tildeles 100.000 kr. som støtte til frikøb med henblik på at udvikle behandlingsprotokoller og –teknikker med protonterapi mod brystkræft i samarbejde med brystcancergruppen ved Dansk Partikelcenter.

Lektor, PhD Morten Agertoug Nielsen, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi Københavns Universitet, tildeles 100.000 kr. som støtte til udvikling af et dobbeltspecifikt antistof, der kan mobilisere immunceller til at genkende og ødelægge kræftceller, der bærer et vidt udbredt kendetegn på deres overflade, som oprindelig er opdaget ved malaria-forskning.

Postdoc, cand. scient., PhD Lasse Bach Steffensen, Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseaes (CIMA) ved afdelingen for klinisk biokemi og farmakologi, Odense Universitetshospital, tildeles 75.000 kr. til dyreeksperimentelle undersøgeler af stoffet kollagen IVs betydning for udvikling af udposninger på hovedpulsåren.

Cand. med. Andreas Bugge Tinggaard Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenhed Vest, Herning, i samarbejde med de vestdanske reumatologiske afdelinger, tildeles 75.000 kr. i støtte til en undersøgelse af kransåreforkalkning hos patienter med leddegigt, herunder også en undersøgelse om statin-behandling hæmmer udviklingen af kransåreforkalkning.

Lektor Christian Kanstrup Holm, PhD, cand.med., Institut for biomedicin, Aarhus Universitet, tildeles 50.000 kr. til undersøgelser af effekten af aktiv genetisk ændring (ved hjælp af CRISPR-CAS9 enzym) i leukæmiceller, der hidrører fra patienter med børneleukæmi.

Overlæge, PhD Bjarne Linde Nørgaard, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i samarbejde med Vestdansk hjertedatabase, tildeles 50.000 kr. til et forskningsophold ved Stanford University, California, med henblik videreudvikling af hjerte-CT undersøgelser af kransåreforkalkning.

Overlæge, dr.med. PhD Jan Maxwell Nørgaard, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, tildeles 50.000 kr. til epidemiologiske undersøgelser af myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi med særligt henblik på faktorer af betydning for social ulighed i behandlingsresultaterne. Undersøgelser foregår i samarbejde med den nordiske MDS-gruppe, Uppsala Universitet og Stanford University, California.

Læge Phillip Brainin, PhD, Cardiovascular Non-Invasive Imaging Research Laboratory, Herlev og Gentofte Hospital, tildeles 50.000 kr. som støtte til ekkokardiografiske undersøgelser af patienter med malaria i Amazonas med henblik på nøjere udforskning af den til infektionen hørende hjertebeskadigelse. Undersøgelserne udføres i samarbejde med Federal University of Acre, Brasilien og
Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA.

Cand. med. Jacob Lyngsø Thaagaard Reeh, Kardiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, tildeles 50.000 kr. som støtte til et studieophold ved den kardiologiske afdeling ved University of California, San Francisco, hvor ansøger vil tilegne sig en innovativ ekkokardiografisk teknik, speckle-tracking i forbindelse med undersøgelse af patienter med hjertesvigt og patienter som har fået foretaget hjerteklapoperation.

Læge, PhD studerende Frederik Boe Hansen, Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital, tildeles 40.000 kr. til støtte af dyreeksperimentelle undersøgelser af medicin, der kan beskytte hjernen under hjertestop. Arbejdet udføres i samarbejde med Safar Center for Resuscitation Research, University of Pittsburgh, USA.

Læge, PhD studerende Lauge Vammen, Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital, tildeles 40.000 kr. til udvikling af en forbedret dyreeksperimentel model for hjertestop og samtidig afprøvning af effekten af tiamin ved hjertestop. Arbejdet udføres i samarbejde med Center for Resuscitation Science, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA.