Uddelinger

Uddelinger 2021.

Professor, cand.scient. PhD Rasmus Hartmann-Petersen, Linderstrøm-Lang Centeret, Københavns Universitet, tildeles 175.000 kr. til avancerede proteinstruktur-studier ved de mutationer, som findes ved Lynch’s syndrom, arvelig non-polypose colorectal cancer (ca. 5 % af colorectal cancere i den vestlige verden) med henblik på forbedret diagnostik og behandling, men også et bidrag til større forståelse af cancerudvikling generelt. Studierne foregår i samarbejde med Hebrew University, Jerusalem.

Læge, PhD-studerende Sara Bønlykke Simonsen, Patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital tildeles 50.000 kr. til et nationalt funderet studium af molekylærbiologiske undersøgelser for virusforekomst i lymfeknuder, der er udtaget ved operation for livmoderhalskræft, med henblik på at forbedre diagnose af metastasering.

Læge, PhD-studerende Mette Louise Blouner Gram Kjærulff, Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitetshospital, tildeles 100.000 kr. til undersøgeler af faste-betingede ketonstoffers evne til at forebygge insulinresistens, diabetes og hjertesvigt. Undersøgelserne foregår i samarbejde med Steno Diabetes Center, Diabetes og hormonsygdomme og Hjertesygdomme.

Lektor, cand.scient, PhD Jane Stubbe, Syddansk Universitet, Kardiovaskulær og renal forskning, tildeles 50.000 kr, til undersøgelser af elastin-deriverede peptider ved udposninger på hovedpulsåren: dels om deres forekomst kan anvendes som biomarkør ved sygdommen, dels om antistoffer rettet mod dem kan anvendes i behandlingsøjemed.

Lektor, overlæge, PhD Hans Beier Ommen, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, tildeles 50.000 kr. til udvikling af minimal restsygdomsmarkører for leukæmipatienter, der er behandlet med allogen stamcelletransplantation.

Professor, overlæge, PhD, Dr. med. Vibeke Hjortdal, Afdeling for hjerte- og lungekirurgi, Rigshospitalet, tildeles 50.000 kr. til studier af octreotids betydning for lymfekarrenes funktion ved operationer for medfødte hjertesygdomme. Studierne udføres i samarbejde med Children’s Hospital of Philadelphia.

Læge, cand.med. Demet Özcan, Patologi, Aarhus Universitetshospital, tildeles 50.000 kr. til undersøgelser af betydningen af immunceller i tumorvævet ved brystkræft med hensyn til prognosen efter postoperativ strålebehandling. Immuncellerne undersøges dels konventionelt, dels med digital billedanalyse.

Stud.scient. og PhD studerende Trine Engelbrecht Hybel, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet, tildeles 50.000 kr. til udvikling af billedbaseret flowcytometri, baseret på kunstig intelligens, ved undersøgelser af myelodysplastisk syndrom versus blodcellemangler af andre årsager. Studierne udføres i samarbejde med Roswell Park Cancer Institute, New York og Luminex Corporation, Seattle, danske centerafdelinger og Grønbæk-gruppen ved BRIC, Københavns Universitet.

Lektor, cand.scient., PhD Louiza Bohn Thomsen, Aalborg Universitet, Department of Health science and Technology, tildeles 50.000 kr. til dyreeksperimentelle studier af innovativ behandling for glioblastom, bestående i sammenkobling af kemoterapi med magnetiske nanopartikler, der herefter i et magnetfelt styres mod tumor.

Postdoc forsker, cand.scient, PhD Marta Diaz del Castillo, Institut for retsmedicin, Aarhus Universitet, tildeles 142.000 kr. til studier af myelomatose (knoglemarvskræft) med særligt henblik på aldringsfænomener i de maligne celler og dertil hørende ændringer i knoglemarvens mikromiljø. Studierne udføres i samarbejde med University of Michigan og Mayoklinikken, Minnesota, USA.

Afdelingslæge, PhD studerende Maja Dam Andersen, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, tildeles 50.000 kr. til studier af de angrebne lymfeknuders mikromiljø ved Hodgkins lymfom med særligt henblik på dets prognostiske betydning.

Afdelingslæge, PhD studerende Malene Støchkel Frank, Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, tildeles 50.000 kr. til studier af celle-frit DNA i blodet hos patienter i behandling og kontrol for lungecancer med henblik på sygdomsovervågning og behandling af tidligt tilbagefald. Studierne foregår i samarbejde med Rigshospitalet, Kiels Universitet og Dana Farber Cancer Institute, Boston USA.

Lektor, overlæge, PhD Ulrik Dixen, Hjertemedicin, Hvidovre Hospital, tildeles 135.000 kr. til studier af effekten af screening for tavs forkammerflimren blandt højrisiko-patienter med særligt henblik på tromboseforbyggelse. Studierne foregår i samarbejde med hjertemedicinske afdelinger i Stockholm og Umeå, Sverige, og Linz i Østrig.

Cand.scient., PhD studerende Vigga Sand Laursen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, tildeles 125.000 kr. til færdiggørelse af studier af innovativ behandling af glioblastom med radionuclider, foreløbig in vitro studier og dyreeksperimentelle studier. Studierne foretages i samarbejde med Demokritos instituttet i Athen.

Cand.scient., PhD studerende Marie Beck Enemark, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, tildeles 50.000 kr. til avancerede studier af den biologiske mekanisme bag den transformation, som i nogle tilfælde rammer patienter med langsomt voksende former af lymfekræft, belyst ved arkiveret materiale. Undersøgelserne foretages i samarbejde med University of Toronto, Canada.

Læge, PhD-studerende Anders Dahl Kramer, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, tildeles 62.788 kr. i forbindelse med studier af aflukning af de såkaldte hjerteaurikler som forebyggelse af blodpropper hos patienter med atrieflimren. Legatet anvendes til studiebesøg ved Mayo-klinikken, hvor en del af studierne og udviklingen af udstyr foregår.

Lektor, cand.scient., PhD Nicolai Krogh, Institut for cellulær og molekylær medicin, Københavns Universitet, tildeles 50.000 kr. til studier af ændringerne i kræftcellernes ribosomer, blandt andet ved aggressiv lymfekræft. Studierne foretages i samarbejde Grønbæk-gruppen ved BRIC, Københavns Universitet.

Læge, PhD studerende Rasmus Eskil Kristensen, Thoraxkirurgisk klinik, Rigshospitalet, tildeles 84.500 kr. til studier af fostermiljøet og dettes betydning for medfødt hjertefejl. Studierne foregår i samarbejde med Children’s Hospital, Philadelphia.