F.A.Q

Frequently Asked Questions

Hvad kan der søges støtte til?

Forskere der beskæftiger sig med forskning inden for kræft-, hjerte- og kredsløbssygdomme kan søge støtte til indkøb af apparatur, udgivelse af videnskabelige skrifter eller til legater til videnskabsmænd og læger til forskning ved videnskabelige institutioner her i landet eller i udlandet, f.eks. gennem udvekslingsophold for danske eller udenlandske videnskabsmænd. Fonden vil i særlig grad lægge vægt på udveksling mellem Danmark og Israel.

Skal jeg oplyse et CVR-/CPR-nummer?

Ja, der skal oplyses et CVR-/CPR-nummer. Det oplyste CVR-/CPR-nummer skal være det CVR-/CPR-nummer, som ansøgeren ønsker at beløbet skatteindberettes på. Det er vigtigt, at det korrekte nummer oplyses, således at en eventuel legattildeling ikke bliver skatteindberettet på en privatperson, hvis der reelt er tale om f.eks. et forskningsprojekt på et hospital.

Hvad er fristen for ansøgning?

Ansøgningsfristen er den 1. maj.

Hvad tid skal ansøgningen være Eva og Henry Frænkels Mindefond i hænde den 1. maj?

Ansøgninger modtaget senest den 1. maj vil blive taget i betragtning i det pågældende uddelingsår.

Min ansøgning er indgivet den 2. maj. Kan den blive taget med i betragtning i indeværende uddelingsår?

Nej, ansøgninger modtaget senere end 1. maj kl. 23.59 vil ikke blive taget i betragtning i det pågældende uddelingsår, men vil automatisk blive lagt ind under det kommende uddelingsår.

Hvornår udsendes der besked om hvem der modtager tildeling?

Besked om tildelingerne udsendes årligt omkring den 1. september

Må min ansøgning indsendes som almindeligt brev?

Nej, ansøgningen skal indsendes elektronisk på www.fraenkel.info. Ansøgninger indsendt på anden vis vil ikke blive taget i betragtning.

Skal alle felterne udfyldes?

Alle felter markeret med * skal udfyldes.

Hvornår vil et tildelt legat være mig i hænde?

Tildelte legater vil omkring 1. oktober blive overført til den bankkonto, der fremgår af ansøgningen.

Vil en eventuel tildeling blive tilsendt på en check eller overført til en konto?

Det tildelte beløb overføres til en bankkonto. Oplysning herom skal derfor være indeholdt i ansøgningen.

Kan jeg søge om fondsmidler, selv om mit projekt ikke beskæftiger sig med forskning inden for kræft-, hjerte- eller kredsløbssygdomme?

Nej, projektet skal beskæftige sig med forskning inden for et af de ovenfor nævnte områder.

Hvor stort et beløb kan jeg ansøge om?

Der er ingen beløbsbegrænsning.

Kan jeg modtage tildeling fra Eva og Henry Frænkels Mindefond flere år i træk?

Ja, man kan godt modtage tildeling flere år i træk. Dog vil ansøgere, som har modtaget tildeling tre år i træk, få en karensperiode på to år, således at ansøgeren ikke kan forvente at modtage tildeling i de to derefter på hinanden følgende år.

Jeg ønsker at vedhæfte flere bilag, end der er plads til i det elektroniske ansøgningsskema. Hvad gør jeg?

Såfremt man ønsker at vedhæfte yderligere bilag, skal man samle disse bilag i ét af de dokumenter, der er plads til at vedhæfte, eksempelvis projektbeskrivelsen

Kan ansøgning og bilag affattes på engelsk?

Ja.

Hvordan skal relationen til Israel forstås?

Relationen til Israel skal fortolkes på den måde, at der vil blive set positivt på et i øvrigt kvalificeret projekt, se ovenfor, hvis dette indeholder momenter, der peger på udveksling mellem Danmark og Israel.

Skal jeg medsende budget?

Ja, du skal medsende et budget for dit projekt. Hvis det i den konkrete situation er relevant, skal der gerne være et budget for hele projektet, herunder information om hvad der mere specifikt søges støtte til hos Eva og Henry Frænkels Mindefond.